Short Bio –Dr. Pei Yu
Dr. Pei Yu

Dr. Pei Yu is a professor, and service as a Dean of school of Economics at Nanjing Auditing University, Nanjing China.
Corresponding address: No. 86 Yushan Road(W), Pukou, Nanjing, Jiangsu, 211815 China

Email: peiyu6676@yahoo.com.cn